FORMA ON-LINE

Nosūtītājs

Saņēmējs

Informācija par kravu

Apdrošināšana

Norēķini

Piezīmes

KN5     BRT   
4   6  N 3  B2D
KOL  I81  S89   
9 E  5   C  G4Q
KLR     D6F